Dorpswandeling met een Oôskappelaar (inwoner)

Indien je niet meer mee kunt graag uiterlijk 1 dag voor aanvang annuleren.

Betaling vooraf via IBAN NL64RABO0308137736.

Maximaal 12 deelnemers per Dorpswandeling.