Privacyverklaring

Dit is de Privacyverklaring van Allyourz B.V. te Middelburg (hierna "allyourz").

Allyourz vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679, hierna de “AVG”). 

In deze Privacyverklaring lichten wij, aan de hand van de verschillende manieren waarop wij persoonsgegevens verkrijgen, toe welke persoonsgegevens wij verzamelen, wat we ermee doen alsmede voor welke doeleinden en op basis van welke grondslag wij deze persoonsgegevens verzamelen. 

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast. Wij raden je dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen op www.allyourz.nl. De Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 19 maart 2021. Een PDF van de Privacyverklaring kun je hier downloaden en printen. Als je na het lezen van onze Privacyverklaring vragen hebt, kun je contact opnemen met onze Helpdesk.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Allyourz B.V., gevestigd te (4331 BM) Middelburg aan de Bogardstraat 19 en kantoorhoudende te (4331 BH) Middelburg aan de Groenmarkt 13, geregistreerd onder KvK-nummer 78394740 is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacyverklaring. 

2. Wat zijn persoonsgegevens, hoe verkrijgen wij de persoonsgegevens en van wie verwerken wij deze?

Een persoonsgegeven is alle informatie die herleidbaar is tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Dit betekent dat informatie ofwel direct over jou gaat ofwel naar jou te herleiden is, zoals jouw naam, telefoonnummer of (e-mail)adres. Verder zijn ook gegevens zoals je IP-adres of boekingshistorie uniek voor jou en daarmee aan te merken als persoonsgegevens. 

We verkrijgen de gegevens rechtstreeks van jou of van derden. Wanneer je één van onze websites (hierna te noemen: het “platform”) bezoekt, een account aanmaakt of wanneer je onze Helpdesk benadert, ontvangen we jouw gegevens rechtstreeks van jou. In andere gevallen kunnen we jouw persoonsgegevens van een derde ontvangen, zoals wanneer iemand via allyourz een boeking voor jou maakt. Ook kunnen wij gegevens krijgen van andere partijen als jij aan diegene(n) toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens aan ons te verstrekken.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die allyourz verwerkt van iedereen die een keer direct of indirect contact heeft (gehad) met allyourz, zoals bezoekers van ons platform, de contactpersonen van (zakelijke) relaties en personen die een boeking maken via allyourz.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou? Voor welke doeleinden, met welke grondslag en hoe lang worden deze persoonsgegevens bewaard?

a. Gegevens voor het verwerken van jouw boeking

Als jij een boeking maakt via allyourz, hebben we van jou bepaalde gegevens nodig om ervoor te zorgen dat je ook daadwerkelijk gebruik kunt maken van hetgeen je hebt geboekt en je op de hoogte te kunnen houden over je boeking. Ook voor eventuele wijzigingen of annuleringen zijn deze gegevens nodig.

Hiervoor verzamelen wij je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer.

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is de uitvoering van de overeenkomst die je met één van de aanbieders van een boekingsobject op ons platform hebt gesloten (precontractuele relatie). Wanneer je een boeking maakt zonder in te loggen in je account, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal achttien (18) maanden na afloop van de gemaakte boeking om eventuele vragen en serviceverzoeken te kunnen behandelen. 

Betalingen via Stripe

Als je (een deel van) jouw boeking via het platform betaalt, wordt deze betaling afgewikkeld door onze payment service provider Stripe Inc. (hierna: “Stripe”). Allyourz en Stripe verwerken in dat geval beiden als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijken jouw persoonsgegevens. 

Allyourz is verwerkingsverantwoordelijke voor de boeking die jij via ons platform maakt, in welk kader wij jou vragen je naam, adres, e-mailadres, geboortedatum en telefoonnummer te verstrekken. Allyourz treedt hierbij op als bemiddelaar voor Stripe en stuurt deze gegevens door aan Stripe om jouw betaling te effectueren. De juridische grondslag hiervoor is het uitvoeren van de overeenkomst (precontractuele relatie).

Stripe is verwerkingsverantwoordelijke voor het uitvoeren van jouw betaling en gebruikt hiervoor de bovenstaande gegevens. Bekijk hier het privacybeleid van Stripe.

Wij verwerken geen betaalgegevens. Wel verwerken wij gegevens, zoals welk deel van de boeking je via Stripe hebt voldaan en op welk moment je hebt betaald. Wij gebruiken deze gegevens om jouw boeking te kunnen afhandelen. De juridische grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst die je bent aangegaan met één van de aanbieders van een boekingsobject op ons platform (precontractuele relatie). 

Wij kunnen jouw gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van allyourz om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, met als doel deze te kunnen verbeteren en te optimaliseren.

Boekingsinformatie voor Ondernemers

We delen jouw persoonsgegevens ook met de aanbieder van het boekingsobject waarvoor jij een boeking hebt gemaakt, zodat deze weet wie de boeking heeft gedaan. 

b. Gegevens in jouw account

In het door jou aangemaakte persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum. Tevens bewaren wij in jouw account je boekingsgeschiedenis, zodat je jouw Zeeuwse ervaringen kunt terugvinden en slaan wij hierin de door jou opgegeven voorkeuren op, te weten jouw favorieten, taalvoorkeur en je e-mail- en personalisatievoorkeuren.

Wanneer je een account aanmaakt, verklaar je dat je 18 jaar of ouder bent.

Het account heeft tot doel jouw beleving van de mogelijkheden die Zeeland jou biedt te verbeteren en jouw tevredenheid te verhogen, onder meer door onze communicatie met informatie, aanbiedingen, acties en omtrent verschillende activiteiten zoveel mogelijk af te stemmen op jouw voorkeuren en interesses. Ook op ons platform zie je inhoud die past bij jouw interesses.

Een account aanmaken is vrijwillig en kosteloos. Vanzelfsprekend kun je ook een boeking maken zonder gebruik te maken van je account.

De juridische grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens in het kader van het account is jouw toestemming, namelijk de aanmelding voor het account en het invullen van de daarbij behorende gegevens. Om jouw voorkeuren en interesses te bepalen, wordt verder gebruikgemaakt van informatie die op basis van jouw toestemming is verkregen middels cookies of vergelijkbare technieken. Deze toestemming kun je uiteraard altijd weer intrekken. 

We kunnen jouw gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van allyourz om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, met als doel deze te kunnen verbeteren en te optimaliseren. 

Om het jou zo eenvoudig mogelijk te maken, bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief bent op ons platform. Als je vijf (5) jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Natuurlijk kun je ons daarnaast ook op ieder moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen. 

c. Gegevens over jouw contact met de Helpdesk

Als je contact opneemt met onze Helpdesk, verzamelen wij de gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van jouw verzoek, zoals je naam, adres, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, of je een account hebt, welke boeking(en) je eventueel hebt gemaakt en wat de status hiervan is. Verder zullen wij de inhoud van de correspondentie met en gespreksnotities van onze Helpdesk verzamelen.

Als je contact opneemt via ons WhatsAppnummer kunnen wij jouw telefoonnummer, zoals vermeld in je account, gebruiken om je te herkennen. Onze helpdeskmedewerkers kunnen je dan meteen helpen.

Als je contact opneemt met onze Helpdesk - daaronder begrepen telefonisch of als je ons een e-mail of een privéberichtje via social media stuurt - worden jouw persoonsgegevens maximaal twaalf (12) maanden na afhandeling door ons bewaard.

Deze gegevens worden door ons gebruikt om zo goed mogelijk op jouw klacht, verzoek of vraag te kunnen reageren. Wij kunnen de gegevens gebruiken om contact met jou op te nemen naar aanleiding van jouw vraag, verzoek of klacht. Door jouw gegevens te bewaren, kunnen we je een volgende keer bovendien beter van dienst zijn. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van allyourz om onze dienstverlening te verbeteren.

We kunnen jouw gegevens ook gebruiken om onze dienstverlening te analyseren en te optimaliseren. De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van allyourz om te begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt, met als doel deze te kunnen verbeteren en te optimaliseren. 

d. Gegevens over jouw communicatie via ons platform met de ondernemer

We stellen op ons platform een digitale communicatiefaciliteit ter beschikking, die het jou en de ondernemer mogelijk maakt op digitale wijze met elkaar in contact te treden via jullie accounts. 

Alle communicatie die via het platform verloopt, wordt door ons opgeslagen gedurende een periode van maximaal twee jaar nadat je de boeking hebt genoten en kan door ons worden ingezien en gebruikt om te beoordelen of jij en/of de ondernemer de met ons gemaakte afspraken nakomen, de kwaliteit van de ondernemer op ons platform te kunnen waarborgen en om fraude op het platform te kunnen opsporen en/of procesverbeteringen te initiëren en te analyseren. De juridische grondslag voor deze verwerkingen is het uitvoeren van de overeenkomst die je bent aangegaan met één van de aanbieders van een boekingsobject op ons platform (precontractuele relatie), respectievelijk een gerechtvaardigd belang van ons om fraude en misbruik te voorkomen, op te sporen en te bestrijden.

e. Gegevens om het maximale uit jouw vrije tijd in Zeeland te kunnen halen

Op ons platform staat een grote hoeveelheid informatie. Je kunt op veel verschillende vlakken inspiratie opdoen over hoe je het maximale uit je vrije tijd in Zeeland kunt halen en in dit kader allerlei boekingen doen. Wij helpen jou graag om jouw weg hierin te vinden.

Allereerst zorgen we dat ons platform goed werkt, zodat jij je optimaal kunt laten inspireren en – als je wilt – boekingen kunt maken. Daarvoor hebben wij bepaalde informatie nodig. Deze informatie bestaat bijvoorbeeld uit het type internetbrowser dat je gebruikt, de instellingen van het besturingssysteem van jouw mobiele apparaat of computer waarmee je ons bezoekt, de pagina’s die je op onze website bezoekt en eventuele taalinstellingen.

We zorgen ervoor dat ons platform zo relevant mogelijk voor jou is. Om hetgeen wij jou tonen af te stemmen op jouw persoonlijke voorkeuren, verzamelen we je zoek-, boek- en klikgedrag op ons platform.

Om het jou zo eenvoudig mogelijk te maken, bewaren wij de gegevens in jouw account zolang je actief bent op ons platform. Als je vijf (5) jaar niet meer bij ons hebt ingelogd, verwijderen wij al jouw gegevens. Natuurlijk kun je ons daarnaast ook op ieder moment verzoeken jouw gegevens te verwijderen. 

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is het gerechtvaardigd belang dat wij hierbij hebben, namelijk om jouw bezoek aan ons platform te vergemakkelijken en onze dienstverlening te verbeteren en te optimaliseren.  

Verbeteren van jouw beleving op basis van algemene informatie en statistieken

Als je op ons platform content bekijkt of een boeking maakt, zie je ook andere content en/of boekingsobjecten die we aanbevelen (bijvoorbeeld onder het kopje “Wellicht ook interessant”). Wij baseren deze aanbevelingen op de content of de pagina waar je eerder naar hebt gekeken en waar je op dat moment naar kijkt en/of de zoekopdrachten die je hebt ingegeven. Op basis van algoritmes en statistieken weten we dat met jou vergelijkbare bezoekers van ons platform ook geïnteresseerd waren in de andere content of boekingsobjecten. 

Personalisatie op basis van jouw accountgegevens en zoek-, boek- en klikgedrag 

Als je bent ingelogd (in dat geval staat je naam bovenaan op het platform vermeld), kunnen we de content en de getoonde boekingsobjecten voor jou nog persoonlijker maken. Op basis van je eerdere boekingen en je interesses kunnen wij jou goede aanbevelingen doen. Wij tonen jou op ons platform datgene waarin je naar onze inschatting mogelijk bent geïnteresseerd, welke inschatting wij baseren op wat je eerder bij ons zocht of hebt geboekt, wat je aan je favorieten hebt toegevoegd en welke content je eerder hebt gekeken op ons platform. Ook de eerdere boekingen die je via ons platform hebt gemaakt, nemen we hierin mee. We kunnen jou op basis van deze informatie per e-mail, op ons platform en op websites van derden speciale aanbiedingen doen die passen bij jouw voorkeuren, interesses of eerdere boekingen. Wij gebruiken deze gegevens niet om jou op ons platform andere prijzen te laten zien dan aan iemand anders.

Het bovenstaande baseren wij op jouw zoek-, boek- en klikgedrag, welk gedrag wij verzamelen op basis van cookietechnieken en de informatie uit jouw account. Je vindt hierdoor sneller waar je naar op zoek bent en wordt niet afgeleid door content of boekingsobjecten die voor jou niet relevant zijn. Als je gepersonaliseerde aanbevelingen niet op prijs stelt, kun je ze uitzetten. 

Voorkeuren

Op ons platform kun je op diverse plekken zelf je voorkeuren aangeven. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven dat je ergens van op de hoogte wilt worden gehouden of content of boekingsobjecten in je favorieten zetten. Deze voorkeuren kun je te allen tijde zelf aanpassen of uitzetten in je account.

f. Gegevens voor marketing

Gepersonaliseerde e-mails 

Als je een account hebt aangemaakt, kunnen wij per e-mail aanbiedingen, aanbevelingen, tips, speciale acties of nieuwtjes met je delen. Als je tevens één of meerdere boekingen hebt gemaakt, kunnen we je ook e-mailen met suggesties en informatie ten aanzien van deze boeking en tips omtrent wat je nog meer in Zeeland zou kunnen doen rondom jouw boeking. Deze persoonlijke aanbevelingen zijn gebaseerd op de door jou opgegeven voorkeuren, interesses en op de boekingen die je hebt gemaakt. Uiteraard doen wij dat niet als je in jouw account hebt aangegeven hier geen prijs op te stellen. In je account kun je ook aangeven welk type e-mails je wel en niet wenst te ontvangen.

Onze e-mails en nieuwsbrieven worden gepersonaliseerd door middel van het gebruik van cookies en hiermee vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Hierdoor kunnen wij zien of jij onze e-mails opent en welke hyperlinks jij in die e-mails aanklikt. Ook herkennen wij jou als je door middel van zo’n hyperlink op ons platform terechtkomt. We kunnen hiermee analyseren of een e-mail veel gelezen wordt, welke acties hierdoor worden ondernomen en meten hoe efficiënt onze e-mailberichten zijn. Als jij ons hiervoor toestemming geeft, kunnen we deze informatie ook gebruiken om onze e-mails aan jou persoonlijker en daarmee relevanter maken. De frequentie van verzending kan afhankelijk zijn van hoe vaak jij een e-mail opent en van jouw klikgedrag op ons platform. 

De juridische grondslag voor deze verwerkingen is jouw toestemming. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken in je account. Wij bewaren jouw gegevens ten aanzien van deze mailings, totdat je aangeeft geen berichten meer te willen ontvangen. Dat kan, behalve in je account, ook door middel van de hyperlink onderaan ieder bericht. 

Gepersonaliseerde advertenties

Wij kunnen jou advertenties laten zien op ons platform en op andere websites. Dat gebeurt op basis van je eerdere bezoeken aan ons platform en de websites van derden. Je zoek-, boek- en klikgedrag wordt verzameld op basis van cookietechnieken en wordt gekoppeld aan jouw mobiele apparaat of computer. Wij gebruiken deze gegevens alleen als je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies. Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn, welke termijn per cookie verschilt. Lees in ons Cookiebeleid meer over cookies en de wijze waarop je jouw cookievoorkeuren kunt instellen.

Cookies

Ook maken wij gebruik van cookies en hiermee vergelijkbare technieken, zoals link-tracking. Door link-tracking kunnen wij zien of jij onze e-mails opent en welke hyperlinks jij in die e-mails aanklikt. Op die manier herkennen wij jou als je door middel van zo’n hyperlink op ons platform terechtkomt. 

Wij gebruiken cookies en vergelijkbare technieken om de gebruiksvriendelijkheid van ons platform te verhogen, jouw beleving van onze dienstverlening te optimaliseren, informatie voor jou te personaliseren, jou te herkennen bij een volgend bezoek, het platform te beveiligen en om je - ook via andere kanalen - aanbiedingen te kunnen doen en voor jou interessante informatie met je te kunnen delen. 

De juridische grondslag voor het gebruik van jouw gegevens die door middel van cookies (behalve functionele cookies en cookies met beperkte gevolgen voor jouw privacy) en vergelijkbare technieken wordt verkregen, is jouw toestemming. Lees in ons Cookiebeleid meer over welke cookies worden geplaatst alsmede voor welke doeleinden en door welke partijen zij worden geplaatst. Je kunt daar, evenals via de hyperlink onderaan op ons platform, ook altijd weer jouw toestemming intrekken of jouw cookievoorkeuren wijzigen. Wij bewaren jouw (persoons)gegevens die wij hebben verzameld middels cookies en vergelijkbare technieken maximaal twee (2) jaar.

g. Social media

Wij zijn op verschillende social media te vinden, zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Als je ons volgt via social media, of met of over ons communiceert via social media, krijgen wij mogelijk toegang tot (een deel van) jouw openbare profielgegevens. Als je informatie over ons deelt via social media kunnen jouw gegevens zichtbaar worden via die social media. Wij volgen zelf ook social mediakanalen en kunnen op die manier toegang krijgen tot gegevens op social media over jou. Wij adviseren jou om het privacybeleid van de social mediapartijen waar je een account hebt, goed door te nemen, zodat je weet hoe je gegevens worden gebruikt en hoe je je instellingen desgewenst kunt wijzigen.

Wij kunnen registreren hoe vaak en door wie een bepaalde post van ons wordt gedeeld en geliked via social media. Aan de hand daarvan kunnen wij het bereik van onze social media-activiteiten analyseren en de tevredenheid van de gebruiker van ons platform proberen te verbeteren. Ook kunnen wij bijhouden of, en zo ja, welke berichten er over ons worden geplaatst via social mediakanalen en (andere) websites. In dat kader verwerken wij de gegevens die nodig zijn om de inhoud van onze social media-activiteiten zoveel mogelijk te kunnen optimaliseren, zoals profielinformatie van de social media, de met betrekking tot ons bekeken en geplaatste content en berichten en de opgeslagen metadata.

De juridische grondslag van deze verwerking is het gerechtvaardigd belang van ons om onze dienstverlening en social media-activiteiten te kunnen verbeteren en te optimaliseren.

In ons Cookiebeleid kun je meer lezen over de social media cookies die wij gebruiken.

h. Gegevens om fraude tegen te gaan

In het geval van (een vermoeden van) fraude en/of ongeautoriseerde toegang, kunnen wij maatregelen treffen. Om deze reden verzamelen wij persoonsgegevens (waaronder IP-adressen en zoek, boek- en klikgedrag). 

Wanneer aantoonbaar sprake is geweest van fraude of diefstal zullen wij bepaalde daaraan gerelateerde gegevens bewaren. Wij doen dit voor een periode van twee (2) jaar nadat we de fraude of diefstal hebben ontdekt. Als wij aangifte bij de politie hebben gedaan, hanteren wij een bewaartermijn van maximaal vijf (5) jaar.

De gegevens kunnen ook worden gebruikt om fraude te herkennen en op te sporen. De grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van ons en/of derden om fraude en misbruik te onderzoeken, te voorkomen en te bestrijden.

4. Aan wie verstrekt allyourz jouw gegevens?

a. Aan ondernemers 

Wanneer jij via ons platform een boeking maakt bij één van de bij ons aangesloten ondernemers, geven wij jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en taalvoorkeur door aan deze ondernemer. De ondernemer heeft jouw gegevens nodig om de overeenkomst te kunnen uitvoeren die jij met hem bent aangegaan en om jou op de hoogte te houden van belangrijke informatie omtrent jouw boeking.

Als je via de digitale communicatiefaciliteit die wij op ons platform ter beschikking stellen voor communicatie tussen jou en de ondernemer een vraag stelt aan de ondernemer, dan kan de ondernemer jou bellen om je vraag te beantwoorden, als je een telefoonnummer hebt ingevuld. 

De ondernemer is als zelfstandig verantwoordelijke partij betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst met jou. Voor meer informatie over verwerkingen van persoonsgegevens door de ondernemer kun je de privacyverklaring van de betreffende ondernemer raadplegen.

b. Aan andere externe dienstverleners

Wij maken op verschillende vlakken gebruik van de diensten van derden. In sommige gevallen hebben zij daarvoor ook persoonsgegevens nodig. Wij delen uiteraard enkel de gegevens die noodzakelijk zijn voor de opdracht die de externe dienstverlener voor ons uitvoert. Verder sluiten we met alle externe dienstverleners een verwerkersovereenkomst, waarin onder meer is opgenomen dat zij jouw gegevens alleen mogen verwerken in het kader van de aan hen verstrekte opdracht. We verkopen jouw gegevens niet aan deze of andere partijen.

Externe dienstverleners ondersteunen ons bij de volgende soorten werkzaamheden: 

 • het leveren van digitale diensten zoals de hosting, onderhoud en ondersteuning van ons platform;

 • onze advertentie- en (social) marketingcampagnes;

 • het personaliseren van onze marketingboodschappen en het leveren van een optimale beleving;

 • het leveren van financiële diensten;

 • het doen van onderzoeken en analyses om onze dienstverlening te verbeteren;

 • het namens ons versturen van e-mailberichten.

c. Overig

Voor het overige verstrekken wij jouw gegevens alleen aan derden met jouw uitdrukkelijke toestemming of als wij daartoe verplicht zijn op grond van wet- en regelgeving, wij daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak of als wij dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen belangen en/of belangen van derden. Het kan in dit kader bijvoorbeeld voorkomen dat wij persoonsgegevens moeten verstrekken aan de overheid, de Belastingdienst en/of aan de politie of justitie. 

5. Hoe gaan wij om met gegevens van de bij ons aangesloten particuliere en zakelijke aanbieders van boekingsobjecten? En van onze leveranciers?

Met de (persoons)gegevens van de bij ons aangesloten particuliere en zakelijke aanbieders van boekingsobjecten gaan wij uiteraard net zo zorgvuldig om als met de gegevens van de bezoekers van ons platform en de consument die een boeking maakt via ons platform. Deze privacyverklaring geldt dan ook voor hen.

Als jij je als particuliere aanbieder van boekingsobjecten aansluit bij ons platform, dan slaan wij alle (persoons)gegevens op die jij in jouw account invult, zoals jouw naam, woonadres, e-mailadres, telefoonnummer, eventuele handelsnaam en jouw bankrekeningnummer.

Als jij je als zakelijke aanbieder van boekingsobjecten aansluit bij ons platform, dan slaan wij alle (persoons)gegevens op die jij in je account invult, zoals jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer, alsmede de naam van jouw bedrijf, de naam van jouw contactpersoon binnen het bedrijf, het zakelijke e-mailadres en telefoonnummer, het contactadres (en eventuele andere adressen), betaalgegevens, het KvK-nummer en jouw BTW-nummer. 

Van de contactpersoon bij onze leveranciers slaan we de contactgegevens op: wij noteren jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres en houden bij voor welke leverancier je werkt. Wij gebruiken deze gegevens om je te contacteren ten aanzien van onze samenwerking en je servicemails te sturen. Wij bewaren deze (persoons)gegevens tot maximaal een (1) jaar na de beëindiging van onze leveranciersrelatie. Uiteraard zullen deze gegevens eerder worden verwijderd, indien de voornoemde contactpersoon of de leverancier in kwestie ons dit per e-mail verzoekt.

6. Waar slaan wij jouw gegevens op?

Wij slaan jouw gegevens op binnen de Europese Economische Ruimte ("EER"). Wij kunnen echter gebruikmaken van diensten van derden, welke derden gevestigd zijn buiten de EER of gebruikmaken van servers die zich buiten de EER bevinden, zoals in de Verenigde Staten. Het niveau van het recht op bescherming van (persoons)gegevens kan in deze landen lager zijn dan in de EER. Wij zullen jouw persoonsgegevens enkel doorgeven naar landen buiten de EER als de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende land een passend beschermingsniveau waarborgt dan wel, indien andere passende waarborgen worden geboden, zoals het overeenkomen met de ontvangers van ongewijzigde standaardbepalingen inzake gegevensbescherming die door de Europese Commissie zijn opgesteld en goedgekeurd. 

7. Hoe beschermt allyourz jouw persoonsgegevens? 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw (persoons)gegevens te beschermen tegen inzage door onbevoegden, verlies, diefstal of (enige vorm van) oneigenlijke verwerking:

 • Wij beschikken over een groep specialisten die dagelijks werken aan het beveiligen van onze systemen en zoeken naar kwetsbaarheden; 

 • Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor medewerkers voor wie het noodzakelijk is dat zij daarmee werken; wij beperken actief wie hiertoe toegang krijgt. Op de medewerkers die toegang hebben tot de gegevens rust tevens een geheimhoudingsplicht;

 • Meerdere keren per jaar laten wij onze beveiliging toetsen door externe specialisten om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te kunnen blijven waarborgen;

 • Wij maken gebruik van een firewall;

 • Wij hebben versleutelingsmaatregelen getroffen, waaronder een IP-filter, om te voorkomen dat onbevoegde derden toegang hebben tot gegevens;

 • Jouw persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en staan op beveiligde servers.

Wij besteden veel aandacht aan ICT-beveiliging. Mocht je desondanks het gevoel hebben dat iets niet in orde is of een zwakke plek in (een van) onze systemen ontdekken, laat het ons dan weten via onze helpdesk.

8. Hoe gaan wij om met gegevens van kinderen?

Ons platform is niet gericht op kinderen en wij hebben ook niet de intentie om gegevens te verzamelen over bezoekers van ons platform die jonger zijn dan 18 jaar. Dit betekent dat het gebruik van ons platform door kinderen alleen is toegestaan met de nadrukkelijke toestemming van een ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Wij kunnen niet controleren of een bezoeker van platform 18 jaar of ouder is, reden waarom wij ouders en wettelijk vertegenwoordigers aanraden betrokken te zijn bij de online activiteiten van de kinderen, om aldus te voorkomen dat wij gegevens over kinderen verzamelen zonder de toestemming van de ouder(s) of wettelijk vertegenwoordiger(s). Mocht je van mening zijn dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met onze Helpdesk. 

9. Welke rechten heb je ten aanzien van jouw persoonsgegevens?

a. Informatie

Je hebt het recht op een begrijpelijke en heldere manier uitgelegd te krijgen hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij lichten daarom in deze privacyverklaring uitgebreid toe welke gegevens wij van jou verzamelen, hoe wij met jouw gegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kunt uitoefenen. 

b. Inzage en correctie

Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken en voor welke doeleinden. Je kunt ons hiervoor op elk door jou gewenst moment inzage vragen via je account of door het versturen van een WhatsApp-bericht aan onze helpdesk. We verwerken een vraag om inzage zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken.

Je hebt het recht te verzoeken om wijziging of correctie van jouw persoonsgegevens en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. Je kunt dit op elk gewenst moment zelf doen in je account. Tevens kun je een WhatsApp-bericht versturen aan onze Helpdesk.

c. Bezwaar 

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing en/of (verdere) ontvangst van (bepaalde) marketinginformatie. Je kunt dit zelf regelen in je account of door onze Helpdesk een WhatsApp-bericht te sturen. Wij verwerken jouw bezwaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier (4) weken.

In de e-mails of nieuwsbrieven die je van ons ontvangt, is ook een afmeldmogelijkheid opgenomen. Als je daarvan gebruikmaakt, zul je dergelijke berichten ook niet meer ontvangen. Voor noodzakelijke serviceberichten kun je je niet afmelden.

d. Gegevensoverdraagbaarheid 

Je hebt het recht om gegevens die je aan ons hebt verstrekt en waarvan de verwerking berust op jouw toestemming en via geautomatiseerde processen wordt verricht, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbaar formaat, zodat jij deze gegevens in een database kunt bewaren. Dit betreffen jouw naam-, adres- en woonplaatsgegevens en je boekingshistorie. Wij bieden jou de mogelijkheid om deze gegevens in een leesbaar formaat te downloaden in jouw account. Tevens kun je hierom verzoeken via een WhatsApp-bericht aan onze Helpdesk. 

e. Beperking verwerking

Je hebt, bijvoorbeeld als je de juistheid van de persoonsgegevens die wij verwerken betwist, het recht om beperking van de verwerking van jouw gegevens te vragen. Ook als je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons, kun je hierom vragen. Als je van mening bent dat er sprake is van gegronde redenen, kun je om beperking vragen in jouw account of door een WhatsApp-bericht te sturen aan onze Helpdesk. 

f. Recht om te worden vergeten

Je hebt het recht om ons te vragen alle gegevens die we van jou hebben verzameld te verwijderen. Tevens kun je ons vragen jouw account te verwijderen. Het is mogelijk dat enkele gegevens na jouw verwijderingsverzoek door ons worden bewaard, bijvoorbeeld als er een wettelijke verplichting of mogelijkheid bestaat om deze gegevens te bewaren, bijvoorbeeld als er met je account is gefraudeerd. Als je vijf (5) jaar niet bij ons inlogt, verwijderen wij al jouw gegevens.

Je kunt het bovenstaande op elk gewenst moment zelf aanpassen in je account. Tevens kun je een WhatsApp-bericht versturen aan onze Helpdesk.

g. Intrekken toestemming

Wanneer een verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw (uitdrukkelijke) toestemming, heb jij te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

h. Klacht  

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop we (jouw) persoonsgegevens gebruiken. Als je een klacht hebt, proberen wij deze het liefst zelf met jou op te lossen. Als je onze Helpdesk in dat geval een WhatsApp-bericht wilt sturen, graag. Wij gaan er dan mee aan de slag. Natuurlijk heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Heb je nog vragen?

Als je nog vragen hebt over deze privacyverklaring of over de manier waarop allyourz met persoonsgegevens omgaat, horen wij het graag. Je kunt een WhatsApp-bericht sturen aan onze Helpdesk, die je graag van dienst is.