Parc Ganuenta

Check-in & check-out info
Inchecken
Tussen 15:00 uur en 18:00 uur
Uitchecken
Voor 10:00 uur

4.1 Annuleren door Recreant 4.1.1 In het geval van onvoorziene omstandigheden is annuleren mogelijk. In dit geval dient de Recreant of zijn plaatsvervanger dit Schriftelijk of telefonisch (tijdens kantooruren) aan Premium Parcs BV door te geven. Aan een annulering of wijziging zijn in de meeste gevallen kosten verbonden. 4.1.2 Annuleren met afgesloten annuleringsverzekering: indien de reden van annuleren mogelijk onder de voorwaarden van de annuleringsverzekering valt, dient Recreant zich tot zijn verzekeraar te wenden om een beroep te kunnen doen op de annuleringsverzekering. 4.1.3 Annuleren conform algemene verhuurvoorwaarden. Indien de (mede)Recreant geen annuleringsverzekering heeft afgesloten of de reden van annulering niet onder de onder bedoelde Verzekeringsvoorwaarden valt, dan wordt de reservering geannuleerd conform onderstaande voorwaarden. Naast de verschuldigde reserverings- en voorkeurskosten (en eventuele kosten van de annuleringsverzekering) is de (mede)Recreant de volgende bedragen verschuldigd: • bij annulering tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% van de Reissom; • bij annulering vanaf/ binnen 28 dagen (inclusief) tot de vertrekdag: 100% van de Reissom. 4.2 Annulering door Premium Parcs BV 4.2.1 In geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, kan Premium Parcs BV de reservering opzeggen. Onder onvoorziene omstandigheden en overmacht wordt onder meer, doch niet uitsluitend, verstaan: a) dat de Accommodatie niet meer geschikt is voor verhuur (door bijvoorbeeld: wateroverlast, brand of wanprestatie van de Accommodatieverstrekker); b) dat de Accommodatie niet meer beschikbaar is (door bijvoorbeeld: een dubbel geplaatste reservering, een faillissement van de Accommodatieverstrekker of van rechtswege). 4.2.2 Premium Parcs BV stelt de Recreant hiervan direct met opgave van reden, telefonisch of Schriftelijk op de hoogte. 4.2.3 Premium Parcs BV zal in dit geval trachten een gelijkwaardige Accommodatie aan te bieden tegen dezelfde Reissom. Deze gelijkwaardigheid van de alternatieve Accommodatie beoordeelt Premium Parcs BV aan de hand van de locatie, de categorie van de Accommodatie en de faciliteiten zoals bij de reservering bekendgemaakt. 4.2.4 Indien Premium Parcs BV geen passend alternatief aanbod kan leveren of de Recreant niet akkoord gaat met het geboden alternatief, gaat Premium Parcs BV over tot terugstorting van de reeds geheel of gedeeltelijk betaalde Reissom zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 4.2.5 Premium Parcs BV is nimmer aansprakelijk voor kosten van eventuele diensten door (mede)Recreant zelf gereserveerd (bijvoorbeeld: vliegtickets. autohuur, Algemene Voorwaarden 2 Algemene voorwaarden PARC GANUENTA - Colijnsplaat, opgesteld juni 2014, zijn onder voorbehoud van wijzigingen en verschrijvingen. bootovertocht, busreizen excursies e.d.). 4.3 Wijzigen Overeenkomst 4.3.1 Na het opmaken van de factuur kan de Recreant wijzigingen in de gemaakte reservering aanvragen, voor zover deze naar het oordeel van Premium Parcs BV en/of de Accommodatieverstrekker mogelijk zijn. 4.3.2 In geval van wijzigen van Accommodatie zijn de annuleringsvoorwaarden als gemeld in artikel 4.1 onverkort van toepassing waarbij voor de termijnen genoemd onder artikel 4.1.3, uitgegaan wordt van de eerste reservering. 4.3.3 Indien men een wijziging wil doorvoeren, dient Recreant dit Schriftelijk of telefonisch aan Premium Parcs BV door te geven. 4.3.4 Indien een wijziging niet mogelijk is, blijft de oude reservering gelden. Premium Parcs BV zal dit zo spoedig mogelijk na het wijzigingsverzoek aan de Recreant meedelen. 4.3.5 Wanneer een Mederecreant uit het reisgezelschap verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats ingenomen worden door een andere persoon mits deze voldoet aan alle aan de Overeenkomst verbonden voorwaarden. 4.3.6 Indien er een extra Mederecreant bijkomt, kan het zijn dat hieraan extra kosten zijn verbonden. In de beschrijving van de Accommodatie op de Website staan, indien van toepassing, de prijzen per persoon. 4.3.7 Wanneer Recreant verhinderd is, kan de vrijgevallen plaats door iemand anders ingenomen worden. In dit geval wordt de reservering overgenomen door deze andere persoon. Voor een dergelijke wijziging gelden AlgemeneVoorwaarden de voorwaarden betreffende “overnemen reservering” zoals opgenomen in artikel 4.3.9. 4.3.8 Indien de reservering geheel wordt overgenomen door een andere groep kan Premium Parcs BV de reservering wijzigen, indien de desbetreffende Accommodatie en de Accommodatieverstrekker deze wijziging toestaan. Daarbij gelden de volgende voorwaarden: • Recreant meldt de overname Schriftelijk aan Premium Parcs BV; • reeds betaalde bedragen zullen gelden als zijnde betaald door de overnemende partij. De overdragende en overnemende partij dienen dit onderling te regelen

Je ontvangt na het boeken de betaalinstructies van de aanbieder per email.

• De accommodatie wordt in goede staat ter beschikking gesteld • Indien u van mening bent dat daarvan geen sprake is dient u dit onmiddellijk te melden • U bent verplicht het gehuurde en de daartoe behorende inventaris zorgvuldig te behandelen • Parkeren voertuigen enkel op de officiële parkeerplekken • Bij vertrek dient u de accommodatie in ordentelijke en bezemschone toestand achter te laten • Vaatwasser bij vertrek a.u.b. leegruimen en volle vuilniszakken in de daartoe bestemde containers deponeren • Beddengoed dient u bij vertrek af te halen en in combinatie met de evt. gebruikte handdoeken in kussenslopen bij de voordeur deponeren • Alle schade welke door de huurder of medehuurder(s) aan het gehuurde is aangebracht dient bij vertrek gemeld te worden en direct te worden afgerekend • Op de vertrek dag dient u de accommodatie uiterlijk om 10:00 te verlaten • Voor al het overige verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden die je kan vinden onder algemene voorwaarden Wanneer de vaatwasser niet wordt uitgeruimd, de bedden niet afgehaald en de afvalbakken niet geleegd houden wij hiervoor geld in op uw borg.

We hebben de veelgestelde vragen op een rijtje gezet.

  • Kan ik mijn elektrische auto bij jullie opladen?
    Bij een aantal accommodaties is het mogelijk om je elektrische auto op te laden met een laadpas. Deze accommodaties kan je met voorkeur via onze plattegrond reserveren. Heeft je accommodatie geen laadpaal dan is het mogelijk om in Colijnsplaat je elektrische auto op te laden. Deze laadpalen liggen op loopafstand van ons park.
  • Heeft elke accommodatie een traphekje?
    De meeste villa's zijn voorzien van traphekjes. Mocht je hier een vraag over hebben, neem dan gerust contact op met onze receptie.
  • Hoe zit het met de borg?
    Wij vragen een borg voor ons appartmenten en villa's. Als alles in orde is na je vertrek storten wij deze aan je retour. Borg voor de 4 persoons appartementen bedraagt: € 150,- Borg voor de 4 en 6 persoons villa's bedraagt: € 200,- Borg voor de 8 persoons villa's bedraagt: € 300,- Borg voor de 10 persoons villa's bedraagt: € 400,- Borg voor de 12 persoons villa's met inpandig zwembad bedraagt: € 700,-

Wij verzoeken u vriendelijk de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Download de voorwaarden [PDF]