Steurshoeve

Check-in & check-out info
Inchecken
Tussen 16:00 uur en 22:00 uur
Uitchecken
Voor 10:00 uur

Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst de totale overeengekomen kosten.

Bij een online reservering dient u een aanbetaling te doen van 30% van de totale huursom. Betaling dient direct online te geschieden d.m.v. een van de online betaalmogelijkheden. Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door Steurshoeve uiterlijk 42 dagen voor de dag van aanvang van het verblijf. Bij boekingen binnen 42 dagen voor aanvang van uw verblijf dient het gehele boekingsbedrag voldaan te worden. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Steurshoeve u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Steurshoeve zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Steurshoeve als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Steurshoeve in verband met uw boeking en de ontbinding heeft moeten maken. Steurshoeve heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 4 van toepassing. Steurshoeve heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld in de bevestiging van de boeking, vanaf 16.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld in de bevestiging van de boeking dient de accommodatie vóór 10:00 uur verlaten te zijn. Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de boeking, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten, tenzij u voldoet aan de annuleringsvoorwaarden van de annuleringsverzekering. Als u zich niet houdt aan de regels bij vertrek, vermeld in de welkomstmap wordende kosten zoals vermeld in deze map, verrekend met de borgsom.

Wij verzoeken u vriendelijk de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Download de voorwaarden [PDF]