Check-in & check-out info
Inchecken
Tussen 15:00 uur en 17:00 uur
Uitchecken
Voor 10:00 uur

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, worden naast de verschuldigde reserveringskosten en de kosten voor het eventuele annuleringsfonds, de volgende annuleringskosten in rekening gebracht: bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 30% bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 60% van de reissom; bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de vertrekdag: 90% van de reissom; bij annulering op de vertrekdag of later: de volle reissom. Houdt u er rekening mee dat een annulering van een vakantie die buiten het herroepingsrecht valt nooit kosteloos verloopt. Indien u een annuleringsfonds heeft, verwijzen wij u graag naar de voorwaarden van het annuleringsfonds. De hoofdboeker is de enige die een annulering door kan voeren. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven. Herroepingsrecht Op dit moment bieden wij u de mogelijkheid de door u gereserveerde reis binnen 24 uur kosteloos te annuleren. Alternatieven voor annuleren Een boeking annuleren is niet altijd de enige mogelijkheid. Het is in sommige situaties ook mogelijk om uw vakantie over te dragen aan iemand anders. Tot de dag voor vertrek is het mogelijk deze wijziging te doen. Neem hiervoor contact op met de receptie van Hof van Zeeland via het telefoonnummer 0031 – 113 562260 of via het e-mailadres info@hofvanzeeland.nl Annuleren tijdens COVID-19 Kunt u niet aanreizen doordat u of een van uw medereizigers een positieve COVID-19 test heeft? Buitenom de standaard annuleringsvoorwaarden bieden wij u ook de mogelijkheid tot een voucher met een geldigheidsduur van 1 jaar. Uitbraak van een pandemie is geen geldige reden voor een kosteloze annulering. In het geval van een pandemie uitbraak ontvangt u tevens een voucher met een geldigheidsduur van 1 jaar. Annuleringsfonds Deelnemen aan het annuleringsfonds dient ten minste binnen 7 dagen na boekingsdatum te worden overeengekomen. De premie bedraagt 5% van de netto huursom Het annuleringsfonds geeft bij annulering als gevolg van een hieronder genoemde gebeurtenis recht op restitutie van Vakantiepark Hof van Zeeland, onder aftrek van de premie van het annuleringsfonds en de administratiekosten. Het annuleringsfonds is geldig vanaf de datum van boeken volgens de boekingsbevestiging en eindigt op de datum van vertrek volgens de boekingsbevestiging. De dekking begint na ontvangst van de betaling van de annuleringsfondspremie Uitkering wordt verleend voor niet genoten geboekte dagen ten gevolge van een omstandigheid als genoemd in onderstaande artikelen. De uitkering wordt berekend op basis van de huursom in verhouding van het aantal niet genoten geboekte dagen tot het totaal aantal geboekte dagen. Uitkering wordt verleend voor annuleringskosten ten gevolge van een onzekere gebeurtenis als genoemd in onderstaande punten: Overlijden, ernstige ziekte of ernstig ongeval/letsel van de huurder of zijn/haar familieleden in de 1e of 2e graad. <echtgeno(o)t(e), (schoon- en/of pleeg-)ouders, (pleeg- en/of stief-)kinderen, broers, zwagers, (schoon-)zusters, grootouders en kleinkinderen.> Overlijden binnen 14 dagen voor aanvang van de reis van een huisdier, waaronder uitsluitend te verstaan een hond, kat of paard, van verzekerde. Complicaties bij zwangerschap van de huurder of de met hem samenwonende partner. Een medisch noodzakelijke ingreep die de huurder, zijn partner of een bij hem inwonend kind onverwacht moet ondergaan. Materiele beschadiging (schade aan zaken/stoffelijke objecten) van eigendom van de huurder of het bedrijf waar hij werkt, waardoor zijn aanwezigheid dringend nodig is. Definitieve ontwrichting van het huwelijk van de huurder, waarvoor een echtscheidingsprocedure in gang is gezet. Met de definitieve ontwrichting van het huwelijk wordt gelijkgesteld het ontbinden van een notarieel vastgelegd samenlevingscontract. Uitkering vindt niet plaats indien de deelnemer een onware opgave doet en/of een verkeerde voorstelling van zaken geeft. De huurder is verplicht een gebeurtenis, waardoor het verblijf wordt geannuleerd, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, schriftelijk of per mail te melden aan Vakantiepark Hof van Zeeland te Heinkenszand. De huurder dient bij het indienen van het annuleringsverzoek de omstandigheden die leiden tot het verzoek om uitkering aan te tonen (indien mogelijk middels originele bewijsstukken)

Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 50% van de reissom plus eventueel afgesloten bijkomende zaken te worden voldaan. Deze aanbetaling moet uiterlijk binnen 2 dagen na het aanmaken van de boeking binnen zijn. Het restant van de reissom moet uiterlijk 42 dagen voor de dag van aankomst in het bezit zijn van Hof van Zeeland. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 1 werkdag te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Hof van Zeeland heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend. Indien de overeenkomst binnen 42 dagen voor de dag van aankomst tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Iedereen dient zich van het reglement op de hoogte te stellen en deze na te leven: 1. Alle gasten en bezoekers dienen zich bij aankomst bij de receptie te melden en de auto/motor op het parkeerterrein bij de ingang van het park te parkeren. 2. Bij noodgevallen dient u (telefonisch) contact op te nemen met de receptie. Buiten de openingstijden en ’s nachts is het telefoonnummer doorgeschakeld naar de storingsdienst 0113-562260. toets 1. 3. Op bungalowpark Hof van Zeeland dient u stapvoets te rijden. De maximale snelheid is 10 km per uur. Gemotoriseerd verkeer is alleen toegestaan om het terrein te verlaten of om van buiten het terrein naar uw parkeerplaats te rijden. 4. In niet alle bungalows zijn huisdieren toegestaan. Op het park zijn huisdieren toegestaan, mits zij geen overlast veroorzaken en aangelijnd zijn. Uitwerpselen behoren door de eigenaar van het huisdier te worden verwijderd. Het uitlaten dient te gebeuren buiten het park. Indien uw hond zijn behoefte toch op het park doet dient u dit te verwijderen. Hondenpoepzakjes zijn verkrijgbaar bij de receptie. 5. Het is verboden vuur te steken op het terrein. 6. Rust is één van de belangrijkste aspecten van ons park. Tussen 22:00 uur ’s avonds en 08:00 uur ’s morgens is het niet toegestaan radio/tv en/of ander lawaai voort te brengen dat voor de overige gasten hinder kan opleveren. 7. Het gebruik of dealen van drogerende middelen op het park is ten strengste verboden. De bewaking heeft toestemming van de directie om bij verdenking hiervan de betreffende persoon hier over na te vragen. 8. Muziek is, buiten de tijden van nachtrust, toegestaan mits die niet hoorbaar is voor andere gasten van het terrein. 9. Wij willen het park in het belang van iedereen graag ordelijk en netjes houden. Wij vragen u vriendelijk doch dringend het park, inclusief uw eigen kavel, schoon en netjes te houden. Uw afval dient u in de daarvoor bestemde ondergrondse containers te deponeren. Er dient geen zichtbare vuilnis en/of glaswerk rond uw villa aanwezig te zijn. 10. Bij beschadiging van eigendommen van het recreatiepark dient u er rekening mee te houden dat u aansprakelijk kunt worden gesteld. 11. De directie heeft geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, diefstal of beschadiging van eigendommen van gasten of bezoekers van gasten. 12. Het is niet toegestaan (party)tenten en campers te plaatsen bij de accomodatie. 13. Schotelantennes zijn niet toegestaan op het park. 14. Misbruik van de slagboom(kaart) kan resulteren in blokkeren van deze indien er: harder wordt gereden dan 10 km/h meerdere auto’s tegelijk door de slagboom rijden niet op de daarvoor bestemde parkeerplaats voor uw bungalow wordt geparkeerd. 15. Grote auto’s en transportbussen mogen niet op de oprit bij de bungalow geparkeerd worden. Deze kunnen op de algemene parkeerplaatsen op het park geparkeerd worden. 16. Het is niet toegestaan de bungalow te betreden anders dan via de hiervoor bestemde wegen of paden. 17. Het beheer heeft het recht te allen tijde de bungalow te betreden en te controleren. 18. Bij het niet naleven van dit reglement kan de directie besluiten gasten te verwijderen van het terrein of hen de toegang ontzeggen, zonder restitutie van de verschuldigd huursommen. 19. U dient ten alle tijden de aanwijzingen van het personeel op te volgen. Team Hof van Zeeland

We hebben de veelgestelde vragen op een rijtje gezet.

 • Heeft het vakantiepark faciliteiten voor mindervalide mensen?
  Elke bungalow heeft een eigen oprit. Daarnaast kunnen wij voor u gratis rolstoelplanken voor de entree van de woning leggen. Verder heeft elke woning een slaapkamer én een badkamer beneden, zodat deze ook ideaal zijn voor mindervalide personen.
 • Ik wil graag op vakantie met de hond. Is mijn hond toegestaan op het vakantiepark?
  Ja, bij een aantal van onze accommodaties is uw hond welkom. Bij al onze bungalows geldt wel: maximaal twee huisdieren per bungalow.
 • Kan ik mijn auto bij mijn gehuurde accommodatie parkeren?
  Ja, dit is mogelijk. Een eventuele tweede auto parkeert u op de centrale parkeerplaats bij het hoofdgebouw. Bij de 8-persoons bungalows is er plek om twee auto's te parkeren.
 • Geldt er een minimum aantal nachten voor mijn reservering?
  Wij hebben voor de verschillende seizoenen een minimum aantal nachten dat u boekt bij Hof van Zeeland: In het laagseizoen geldt een minimum aantal nachten van twee. Met Pasen, Pinksteren en Oud & Nieuw is het minimale aantal nachten drie. Met Hemelvaart is het minimale aantal nachten vijf. Gedurende de Bouwvakvakantie (in de zomer) is het minimum aantal nachten altijd zeven, waarbij vrijdag de vaste aankomst- en vertrekdag is.
 • Ik ben al uitgecheckt, mag ik dan wel nog gebruik maken van alle faciliteiten op het vakantiepark?
  Ja, op de dag van uitcheck is het mogelijk om nog de gehele dag gebruik te maken van de faciliteiten én de acties van de Hof van Zeelandpas.
 • Kan ik boodschappen halen op het vakantiepark?
  Bij de receptie is een kleine supermarkt met een klein assortiment aan producten. Daarnaast is er bij de receptie een broodjesservice, waar u in de vakantieperiode elke dag verse broodjes kunt halen.
 • Kan ik mijn elektrische auto opladen?
  Ja, er staan twee laadpalen op de grote parkeerplaats bij de receptie, waar het mogelijk is om vier elektrische auto’s tegelijk op te laden.

Wij verzoeken u vriendelijk de algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen.

Download de voorwaarden [PDF]