Vogel Zeeuws-Vlaanderen

Top 5 vogelgebieden in West-Zeeuws-Vlaanderen

Zeeuws-Vlaanderen is een waterrijk gebied. Door de ligging aan de Westerschelde, maar ook door de vele kreken. Al dit water trekt veel vogels aan en Zeeuws-Vlaanderen is dan ook een ideaal gebied om vogels te spotten in Zeeland. Wij zetten de 5 beste plekken op een rij.

Carolien
Carolien
allyourz redactie
4 min leestijd

Ontdek de vele vogels aan de kust en bij de kreken

In heel veel natuurgebieden in Zeeuws-Vlaanderen kan je goed terecht voor het spotten van vogels. Door de ligging aan de Westerschelde en Noordzee leven hier veel kustvogels zoals sterns en meeuwen. De vele kreken trekken vooral water- en weidevogels aan. Hier heb je grote kans om steltlopers te zien zoals grutto’s en kluten. In de bossen leven zangvogels en uilen. En boven de polders zie je roofvogels hoog in de lucht zweven, op zoek naar kleine zoogdieren in het veld. De beste tijd om vogels te spotten is het voorjaar, dan bouwen veel vogels hun nest en als er eenmaal jongen geboren zijn vliegen ze af en aan met eten.

Hoofdplaat-inlaag

5 vogelrijke gebieden met vogelkijkhut of uitkijkplatform

Overal in Zeeuws-Vlaanderen kan je vogels zien, maar op de volgende locaties vind je veel verschillende soorten vogels bij elkaar en kan je ze goed bekijken vanuit een vogelkijkhut of een uitkijkplatform.

1.       Baarzandse Kreek

De Baarzandse Kreek ligt ten zuidoosten van Groede. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog hebben inwoners de dijken doorgestoken om zo de vijanden op afstand te houden. Er ontstond een brede kreek: de Baarzandse Kreek. Het gebied rondom de Kreek is niet vrij toegankelijk, maar vanaf een platform heb je mooi zicht op het water en de vogels. Hier vind je ook een informatiepaneel over het natuurgebied. In het water zwemmen meerkoeten, kluten en eenden. In het riet en de bossen om de kreek leven blauwborsten, grote karekieten en de bruine kiekendief.

2.       Sophiapolder

De Sophiapolder is een natuurgebied rondom een kreek, die onderdeel uitmaakte van de verdedigingslinie de Passageule tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het natuurgebied bestaat uit water met eilandjes en veel grasland. Er is een vogelkijkhut en een uitkijkplatform, beiden langs de Isabelladijk. In dit gebied broeden onder andere de kleine plevier, grutto, kluut en de geoorde fuut. Er is op het grote eiland een oeverzwaluwwand aangebracht en hier broeden wel honderden paartjes. Vooral een mooi gezicht in het voorjaar, wanneer ze af en aan vliegen. Neem vooral een verrekijker mee, want de vogels op de eilanden zitten nog behoorlijk ver. De vogels in de graslanden voor de kreek kan je wel van dichtbij bekijken, vooral als je in de auto blijft zitten.

3.       Het Groote Gat

Ten zuiden van Oostburg vind je natuurgebied Het Groote Gat. Een krekengebied dat ooit onderdeel uitmaakte van de Linie van Oostburg tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Het brakke water en de daaromheen liggende graslanden en rietvelden trekken veel verschillende soorten vogels aan, van rietvogels tot weidevogels. Wandel naar de vogelkijkhut over het vlonderpad door de rietvelden. Houd hier in het voorjaar je oren en ogen goed open, want de blauwborst komt hier voor en zingt vaak uit volle borst. Je kunt de auto kwijt in de berm bij het klaphek naar de vogelkijkhut aan de Nieuveltweg ter hoogte van nr 54.

4.       De Blikken

De Blikken is een gebied vol watertjes en kreken. Oorspronkelijk ontstaan tijdens de Tachtigjarige Oorlog, toen het gebied bewust onder water is gezet. Door de jaren heen hebben eb en vloed gezorgd voor een reliëfrijk landschap, met slingerende kreken en slootjes. Het trekt allerlei soorten vogels aan. Kleine steltlopers zoeken naar eten in de slikgronden aan de rand van het water. In het diepere water zie je lepelaars en grutto’s. En boven de smalle watertjes verderop in het gebied scheert de ijsvogel op zoek naar vissen. Er zijn twee vogelkijkhutten in het gebied waar je goed zicht hebt op de waterplassen, met voornamelijk weide- en watervogels. Er is een kleine parkeerplaats bij de hut aan de Ringdijk.

5.       Hooge Platen

De Hooge Platen is een slik en zandplaten gebied bij de Westerschelde, dat deels onder water verdwijnt tijdens vloed. Één stuk blijft echter altijd droog: de Bol. Dit is een belangrijk broedgebied voor sterns en visdiefjes. Tijdens het broedseizoen is het gebied afgesloten voor publiek. Door eb en vloed zijn er zeer veel dieren, zoals slakken en visjes, waar vogels graag op afkomen. Ga vooral bij eb kijken, als het gebied net weer droog is komen te liggen. Dan komen er honderden vogels tegelijk naar eten zoeken. Als je geluk hebt zie je misschien ook wel een zeehond zwemmen. Rondom de Hooge Platen leeft een kolonie van ongeveer 30 grijze en gewone zeehonden.

Oostburg Groote Gat Natuurgebied

Handige informatie

Dieren Zeeuws-Vlaanderen

Baarzandse Kreek: bij Groede, Sophiapolder: tussen Oostburg en Draaibrug, Het Groote Gat: ten zuiden van Oostburg, De Blikken: bij Marolleput, Hooge Plaaten: tussen nummer één en Hoofdplaat

Bij de meeste kijkhutten en gebieden kan je de auto gratis parkeren, in de berm of op een parkeerplaats.

Honden kan je het beste thuislaten als je vogels gaat kijken.

De gebieden zelf zijn meestal niet toegankelijk, maar te bekijken vanaf de omliggende dijken, uitkijkplatforms en vogelkijkhutten. De paden naar de vogelkijkhutten zijn meestal onverhard en niet geschikt voor kinderwagens of rolstoelen.

Ieder seizoen is anders, doordat sommige vogels hier alleen overwinteren en anderen juist in de winter wegtrekken. Over het algemeen is het voorjaar het beste seizoen om vogels te spotten.

Bezoek de vogelkijkhutten voor een goede kijk op het gebied en je valt zo minder op voor de vogels.

Neem een verrekijker of een telescoop mee. Op sommige plekken zitten de vogels nog best ver weg.